• Precise Cutter & Stripper HT-207A
 • Precise Cutter & Stripper HT-5021S / 5022S / 5023S Series
 • Coaxial Cable Stripper HT-322X / HT-322X1
 • Compression Tool HT-516A / 516B
 • Ratchet Cable Cutter HT-545 / 535 series
 • Ratchet Crimping Tool HT-553FM(Frame only)
 • Cable Tester TP-9000
 • Compression Tool HT-H548G201/G202/G401

 • Ratchet Crimping Tool HT-553FM(Frame only)
 • Cable Cutter HT-C206A / C206D / C206E
 • Fiber Optic HT-F3033
 • Coaxial Cable Stripper HT-351 / 352 Series